Ingen kan alt, men alle kan noget!

Virksomheder og erhvervsdrivende har strategier og visioner, som primært handler om at skabe gode resultater og vækste i markedet. De vil gerne booste deres omsætning med gode produkter og leverancer, så der i sidste ende kan fremvises et solidt bundlinjeresultat.

Men der er heldigvis også rigtig mange erhversledere, som har fokus på sine medarbejdere og arbejdsmiljøet i virksomheden. Man vil gerne skabe de bedste rammer og forhold at arbejde under, for så får man glade og motiverede medarbejdere.

Desværre tror mange bare, at dette udelukkende skabes ved fx. at øge lønnen hos den enkelte eller investere penge i materielle goder og sociale arrangementer. Dette er da også med til at skabe glæde og tilfredshed, men giver det medarbejderen mere overskud og energi til at præstere bedre på jobbet?

På kort sigt – måske. Men på den lange bane er det de færreste, som øger sin performance (og bevarer den) på baggrund af dette.

Medarbejderne er virksomhedens kerne, og hvis kernen ikke fungerer, kan resultaterne ikke skabes.

Jeg vil kunne hjælpe virksomheden til at skabe resultater ved at arbejde effektivt med medarbejderne. Jeg kan lære dem at forstå sig selv, og hvad deres potentiale er. Jeg kan lære dem at agere hensigtsmæssigt og prioritere korrekt.

Alle mennesker er fyldt med tanker og følelser – det kommer vi ikke udenom.

Derfor er det også vigtigt at få kontakt med os selv og turde blive mere åbne i måden, vi møder verdenen på. Vi skal have mod til at slippe kontrollen, og når det lykkes, vil vi opleve langt mere glæde og kreativitet inde i os selv.

Vi skal lære at skelne imellem, hvad der er vores og andres ansvar. Vi skal lære, at konflikter blot er sundhedstegn, da det er igennem konflikterne, at harmonier skabes.

Hvor der er vilje, er der vej – der findes en løsning på alt.

Download erhvervsbrochure

Trivsel på arbejdspladsen er kommet på dagsordenen i de fleste virksomheder.

Medarbejdernes velbefindende er nemlig en af de vigtigste faktorer, når det gælder om at fastholde medarbejdere.

Men hvem har egentlig ansvaret for at sikre den gode trivsel?

De fleste ledere ved, at trivsel spiller en vigtig rolle, når det gælder om at få en virksomhed til at fungere optimalt. Men i en travl hverdag har lederen ofte sit fokus et andet sted; på resultater og bundlinje.

Resultater er nemlig håndgribelige, konkrete og fører virksomheden videre.

Det er dog værd at huske på, at resultaterne skabes af virksomhedens medarbejdere – og de skaber nu en gang bedre resultater, når de trives.

Vi skal bruge vores tid på det vi er gode til, tingene skal give mening i en travl hverdag

Jeg er god til at få den enkelte medarbejder samt grupper i “topform”. Jeg hjælper med at afdække årsagerne til diverse problemstillinger. Jeg ser tingene fra en anden vinkel, jeg hjælper virksomhederne til at få deres medarbejder til at trives bedre, og derved også være en større ressource for virksomheden.

Hvad forstår vi ved konflikthåndtering?

Det må være at få løst en konflikt, så let smerteligt som muligt!

Vi skal undgå at gå i afmagt og forsvarsposition, kontraet må være at være åben og turde “lade sig høre”….

Styrken ligger i at komme derhen, hvor vi kan tage presset fra andre og os selv. Vi skal turde møde alle situationer, uden at tabe hovedet og miste besindelsen.

Med andre ord, vi skal klædes på til at varetage virksomhedens forventninger og opgaver.

Kriser er og forbliver måden, vi anskuer tingene på. Vi kan enten trække os og blive passive, eller vi kan få en masse nye døre åbnet og nye muligheder vil byde sig.

Harmonien kommer igennem konflikten.

Hovedmålet med at kommunikere, må være at få en fælles objektiv forståelse af tingene.

For at opnå dette, skal man være opmærksom på, at kommunikation kan gå i “fastfrysning” og derved miste flowet i kreativiteten.

Der findes to forskellige kommunikationsformer:

  • Den komplementære = chef til medarbejdere
  • Den symmetriske = på venneplan

Individuel samtale / coaching

Alle kan have brug for en lille håndsrækning for en individuel samtale/coaching.

Ligesom nogle firmaer tilbyder motion- og frugtordninger til deres medarbejdere, så kunne en individuel samtale / coaching være styrkende, for den enkelte medarbejder.

Da firmaets vigtigste ressource er dets medarbejdere, er det vigtigt at investere i dem og klæde dem på, så de kan yde det bedste for dem selv og firmaet.

Trivsel og arbejdsglæde er alt afgørende på en arbejdsplads. At øge medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde er en investering, der ofte betaler sig tilbage i form af højere produktivitet, mindre sygefravær og lavere personalegennemstrømning.

Glæden er noget som skal skabes – det kommer ikke af sig selv.

Det er en helhed, hvor der skal være plads til at den individuelle kan bidrage med sit potentiale.

Medarbejderne er virksomhedens ressource. Hvis kerneopgaven skal laves optimalt, er det vigtigt at få medarbejderne placeret i den bedste position og mentale balance.

Referencer

Hos NTG East A/S fokuserer vi på, at have glade og motiverede medarbejdere. Vi er helt beviste om, at vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv. Fysisk træning hæver performance og velvære. Det er min erfaring, at mental ”fitness”/coaching gør mindst det samme. Om det så er udfordringer, der stammer fra arbejdspladsen eller privaten er mig underordnet – uanset influerer det på medarbejdernes performance og velvære. Bl.a. gennem vores samarbejde med Rikke Vejen, ser vi klare resultater på vores medarbejderes performance, til glæde og gavn for vore kunder, kolleger, aktionærer og selskabet.

Jens Christian HaldManaging Director and Partner, NTG East A/S

Vi har igennem ca. 6 mdr. haft Rikke tilknyttet virksomheden, hvor hun har haft samtaler med en stor del af vores medarbejdere.
Vi har oplevet, at det generelle klima ibland medarbejderne er blevet meget bedre, og arbejdsglæden er blevet styrket.
Desuden er vi efterladt med det indtryk, at vores medarbejdere generelt er blevet mere glade og fokuserede, på netop de opgaver de
skal varetage, og ikke kollegaens dårlige vaner eller andre uhensigtsmæssige ting.

Efter en kort tilvænning, hvor langt de fleste var skeptiske, blev samtalerne med Rikke vendt til et punkt, som vores medarbejdere værdsatte og så meget frem til.
Vi føler samtidig også, at flere af vores medarbejdere har fået "slebet kanterne til", hvilket er til glæde for både virksomheden, medarbejderne, deres familier og mest af alt - dem selv!
Jeg kan kun anbefale et samarbejde med Rikke 😊

Andreas FristoftDirektør og medejer, Kaj Madsen Fjelstrup A/S